RSU

הטבה לעובדי היי טק – RSU

זו דרך של הארגון לשמר עובדים לאורך זמן. העובדים מקבלים את הזכות לקבל מניות של החברה, בתנאים שנקבעו מראש (בדרך כלל מידי תקופה). תנאי הזכאות לאותן המניות נקבעים מראש במסגרת ההסכם בין החברה לעובד. בכל מועד זכאות – מונפקות מניות לעובד באופן אוטומטי.

 

תהליך הבשלה

למניות יש תהליך הבשלה. בדרך כלל מקבלים מניות שהן לא בשלות (NON VESTED) ואז כל תקופה, בדרך כלל אחת לרבעון או חצי שנה, חלק מהמניות מגיעות לבשלות והופכות להיות  (VESTED). אפשר למכור מניות רק כשהן בשלות, זאת אומרת במצב VESTED.

 

מס

תשלום המס על RSU נדחה למועד פדיון המניות. על הקרן משלמים לפי מס שולי (על המתנה שקיבלתם מהחברה) ועל הרווחים משלמים מס רווח הון.

כדאי להמתין לפחות שנתיים מיום שהמניה התקבלה , וזאת משום שהמס גבוה יותר בטווח של עד שנתיים.

כשמוכרים, יש משמעות גבוהה לסדר המכירה בגלל המינימום שנתיים המתנה. חשוב מאוד לבדוק את משמעות המכירה מבחינת תאריכים וחבות מס. אפשר להתייעץ עם הברוקר בישראל שעושה סימולציית מס ויכול לעזור להבין אם יש מניות שכדאי למכור קודם.

בגלל שמשלמים על הקרן מס שולי, אפשר לדחות את הפדיון למועד בו ההכנסות אינם גבוהות (למשל בתקופה אבטלה, או פרישה מעבודה-פנסיה) כדי למזער את המס.

כדאי לבדוק עם החברה בתהליך ההתקשרות, מה קורה אם העובד עומד ביעדים והחברה נמכרת. מה קורה למניות הבשלות – האם מאבדים אותם?