חסכונות ילדים – כתבה שהתפרסמה בערוץ 13 בתאריך 8.12.2021 בתכנית שלפני החדשות